Dla dwuściennych zbiorników magazynowych wykonywanych metodą nawijania rozgrzanego polietylenu na walec formę oferujemy dwa rozwiązania konstrukcyjne:

Ścianki wewnętrzną i zewnętrzną zbiornika dzieli kilkumilimetrowa przestrzeń powietrzna, kontrolowana za pomocą podciśnieniowego systemu VSK.

W ofercie znajdują się zbiorniki pionowe, stojące naziemne oraz zbiorniki poziome, leżące podziemne.

Konstrukcja
ścian
Przykład zbiornika pionowego, naziemnego
   
Pzestrzeń wypełnia zamknięty profil konstrukcyjny. Taka konstrukcja ścian zapewnia znacznie większą sztywność i wytrzymałość na obciążenia fizyczne.

W ofercie znajdują się zbiorniki poziome, leżące (podziemne i naziemne na leżniach), a także zbiorniki stojące, pionowe.

Konstrukcja
ścian
Przykład zbiornika poziomego

Pzestrzeń wypełnia zamknięty profil konstrukcyjny. Konstrukcja ścian z profilem konstrukcyjnym, sztywność zbliżona do SN4 w nomenklaturze rur strukturalnych

W ofercie znajdują się zbiorniki poziome, leżące podziemne.

Konstrukcja
ścian
Profil konstrukcyjny
Profil konstrukji EKO 1 Profil konstrukji EKO 2

Wymiary zbiorników stojących, pionowych na wodę, ścieki oraz media agresywne chemicznie:

Objętość zbiornika
[w litrach]
Średnica
[mm]
Wysokość cylindra [mm] Wysokość całkowita [mm]
1000 1000 1280 1430
1500 1000 1910 2060
2000 1200 1750 1900
3000 1500 1700 1900
5000 1500 2850 3050
5000 1900 1800 2050
5000 2000 1590 1860
6000 1500 3400 3600
6000 1900 2150 2400
6000 2000 1920 2190
7000 1900 2500 2750
7000 2000 2260 2530
8000 1900 2850 3100
8000 2000 2590 2860
9000 1900 3200 3450
9000 2000 2930 3200
9000 2500 1850 2180
10000 1900 3600 3850
10000 2000 3260 3530
10000 2500 2100 2430
12000 1900 4300 4550
12000 2000 3930 4200
12000 2500 2450 2780

ZBIORNIKI POWYŻEJ 12000 LITRÓW NA ZAPYTANIE.
Istnieje możliwość modyfikowania wymiarów zbiorników zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta.

Na życzenie Klienta wykonujemy również zbiorniki w innych wymiarach 
lub specjalnej konstrukcji.

Wymiary zbiorników pinowych (naziemnych) oraz leżących, poziomych (podziemnych lub naziemnych, na leżniach) na chemię, wodę i ścieki sanitarne/przemysłowe:
Wymiary zbiorników pinowych (naziemnych) na chemię, wodę i ścieki sanitarne/przemysłowe konstrukcji II

Na życzenie Klienta wykonujemy również zbiorniki w innych wymiarach 
lub specjalnej konstrukcji.


Średnice zbiorników poziomych, leżących (podziemnych lub naziemnych na leżniach)
[mm]
1000
1200
1600
2000
2400
2600
3000
3600

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ ZBIORNIKA DLA KAŻDEJ ZE ŚREDNIC: około 13000 mm.

Na życzenie Klienta wykonujemy również zbiorniki w innych wymiarach 
lub specjalnej konstrukcji.

Wymiary zbiorników pinowych (naziemnych) oraz leżących, poziomych (podziemnych lub naziemnych, na leżniach) na chemię, wodę i ścieki sanitarne/przemysłowe:
Wymiary zbiorników poziomych (podziemnych) na wodę i ścieki sanitarne/przemysłowe konstrukcji EKO